sheep

©Veerle Stevens

Schapen

Schapenportretten, digitale print, 30 x 42 cm


Het schaap krijgt een bijzondere plaats in mijn werk. Door het dier op een menselijke manier voor te stellen, wordt het kuddedier bij uitstek plots een individu met een eigen karakter en uitdrukking. Het mixen van verschillende contexten levert een bevreemdend beeld op . Deze reeks schapenportretten vertellen over  persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid .

De foto's van de schapen nam ik op de schapenboerderij "Goede Hope" in Nederland en bewerkte ze nadien digitaal.
Donk pronkt, Mol

Schipper mag ik overvaren?, prik en plakwerk, tweeluik, 22 x 11 cm

Poortwachters, zeefdruk 22 x 11 cm

Ine mine mutte, digitale print, 22 x 11 cm