sheep

Schapen

Schapen, Sheep, digitale prints, Veerle Stevens

Veerle Stevens

Schapenportretten, digitale print, 30 x 42 cm


Het schaap krijgt een bijzondere plaats in mijn werk. Door het dier op een menselijke manier voor te stellen, wordt het kuddedier bij uitstek plots een individu met een eigen karakter en uitdrukking. Het mixen van verschillende contexten levert een bevreemdend beeld op . Deze reeks schapenportretten vertellen over  persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid .

De foto's van de schapen nam ik op de schapenboerderij "Goede Hope" in Nederland en bewerkte ze nadien digitaal.
Schapen, Sheep, Donk Pronkt, Veerle Stevens
Schapen, Sheep, Donk Pronkt, Veerle Stevens

Donk pronkt, Mol

Schipper mag ik overvaren?, Veerle Stevens

Schipper mag ik overvaren?, prik en plakwerk, tweeluik, 22 x 11 cm

Poortwachters, zeefdruk, Veerle Stevens

Poortwachters, zeefdruk 22 x 11 cm

Ine mine mutte, digitale print, Veerle Stevens

©Veerle Stevens

Ine mine mutte, digitale print, 22 x 11 cm